V čem se liší OM-X® probiotika Dr.OHHIRA® od běžných probiotik?

Pokud byste si rádi přečetli příběh jednoho z nás a dozvěděli se, jak jsme začali do ČR dovážet OM-X® probiotika Dr.OHHIRA®, doporučujeme tento článek na našem blogu.

 

OM-X® probiotika Dr. Ohhira® - jiný přístup k probiotikům

 

Jedinečnost OM-X® probiotik spočívá v napodobení trávicího procesu a zaměření na kvalitu, životaschopnost a odolnost bakterií

Mikrobiom je opravdu složitý svět se svými vlastními pravidly, jejichž podstatu a fungování i přední odborníci na tuto oblast teprve pomalu začínají rozplétat. Než se tedy pustíme do podrobnějšího vysvětlení výroby a výjimečnosti OM-X® probiotik, podívejme se nejprve na odlišnou filozofii OM-X® probiotik prostřednictvím zjednodušeného přirovnání.

Také jste měli rádi seriál Byl jednou jeden život? My ano, a tak zkusíme základní úvahu stojící za zcela jiným přístupem OM-X® probiotik přiblížít prostřednictvím podobného přirovnání.

Představme si, že povrch střeva je takový fotbalový trávník, na kterém hrají přátelské bakterie. Mají na to to správné oblečení a vybavení - kopačky, chrániče, dresy, fotbalové míče atd. Fotbal má svá pravidla, která tyto bakterie dodržují.
Pokud kolem půjde banda fotbalových hooligans (patogeny), zkrátka někdo, koho fotbal vůbec nezajímá ale chce jen dělat problémy, tak ho rozhodně nenechají hrát a vykážou ho i mimo tribuny. Tomuto mechanismu se odborně říká kolonizační rezistence.
Probiotika si tedy představme také jako takové fotbalové hráče, kteří právě přišly ke hřišti domácích. Pokud vůbec neznají pravidla hry, nebo nejsou moc dobří hráči a fotbal třeba ani nikdy nehráli, mají oblečení spíš na gymnastiku nebo dokonce vypadají tak nějak ospale, tak se dá předpokládat, že je ostřílení domácí fotbalisté mezi sebe nepustí, protože poznají, že by si s nimi nezahráli dobře a spíš by jim hru kazili. Možná je nechají, aby se chvíli dívali ale nenechají je hrát. A tak tito cizí fotbalisté za chvíli odejdou pryč.
OM-X® probiotika jsou také takoví fotbalisté, ale stojí za nimi výše uvedená úvaha, a tak jsou jiní. Aby si zahráli mají za sebou trénink (fermentační proces). Už jejich tátové ale i jejich dědové a pradědové hráli fotbal. Jsou to zkušení fotbalisté, jsou to dobří hráči a znají pravidla hry. Není jich nějak přehnaně moc, ale dají dohromady kvalitně sestavených 12 týmů (12 bakteriálních kmenů), takže si na hřišti pěkně zahrají. Mají kopačky, chrániče, dresy, míče (postbiotika) a mají dokonce kopačky, chrániče a dresy i po svých bývalých spoluhráčích. Navíc sebou přinesli pití, iontové nápoje, ale i svačinu (prebiotika). Domácí fotbalisté je tedy rádi vidí a rádi si s nimi zahrají a snadno se skamarádí.
Toto malé, zjednodušené přirovnání nám ve zkratce pěkně ilustruje odlišnou filozofii OM-X® probiotik, která se liší od úvahy stojící za běžnými probiotiky cílícími pouze na množství bakterií, a použijeme-li znovu fotbalového přirovnání, to je dle našeho názoru právě tím důvodem, proč jsou OM-X® probiotika úplně jiná liga :)

CHCI KOUPIT OM-X® PROBIOTIKA

Tímto úvodem bychom mohli shrnout celý článek. V následujícím textu se ale podíváme na jedinečnost OM-X® probiotik detailněji. 

Nejprve si pojďme ukázat, jaká je nejčastější výroba a princip běžných probiotik.

Výrobní proces běžných probiotik vypadá stručně takto: 

Vybrané probiotické kmeny jsou pěstovány po krátkou dobu (několik hodin nebo dní) na médiu, které je obvykle mléčné nebo sójové. Nejprve se zmrazí na nízkou teplotu (nejčastěji -40 až -70°C) a následně se z média oddělují centrifugací. Různé kmeny bakterií se smíchají dohromady a směs se zapouzdří nebo zpracuje na prášek.

Většina probiotik používá tzv. lyofilizované (resp. mražené nebo/a sušené) bakterie mléčného kvašení. Tyto bakterie jsou tím pádem dehydrované a řekněme ve "spícím" stavu. Takto vyrobené bakterie musí být zavedeny do vlhkého prostředí, aby se mohly rehydratovat a obnovili se jejich metabolické funkce.  V ideálním případě se tedy po konzumaci v těle díky vlhkému prostředí, působení enzymů atd. rehydratují a "probudí" a zároveň je předpoklad, že by se ve střevě měly ihned uchytit a začít se množit.

Proč je počet mikroorganismů u běžných probiotik považován za zásadní?

Nabízí se, že počet bakterií obsažených v denní dávce přípravku by měl být jednoznačným parametrem kvality a účinnosti. Je to ale skutečně tak?

V první řáde je třeba si říci, že pokud se jedná o lyofilizovaný produkt, část bakterií může uhynout (liší se např. podle konkrétního bakteriálního kmenu1) nebo se poškodit už při samotné výrobě, nízká teplota (stejně tak jako proces centrifugace) může poškodit buněčnou membránu. V návaznosti na konkrétní technologii výroby tak část bakterií obsažených v lyofilizovaných produktech nemusí být živá nebo životaschopná.

Další výzva spočívá v tom, že při přípravě probiotického produktu obsahujícího několik bakteriálních kmenů se bakterie obvykle smíchají až na konci procesu, po vysušení. Bakterie, které přežijí výrobní proces a náročnou cestu do střev a poté se probudí, ale nejsou zvyklé na soužití s dalšími bakteriálními kmeny, natož pak s bakteriemi již obsaženými ve střevním traktu. Najednou jsou ale vystaveny konkurenčnímu boji o přežití a musí si ve střevě nárokovat své území2.
A právě zde přicházíme k důležitému bodu. Filozofie OM-X® probiotik a na ní založený výrobní proces se opírají o následující předpoklad založený na vědeckých poznatcích a na fenoménu tzv. kolonizační rezistence 3. Vezmou-li se v laboratoři vytvořené, v bakteriálním soužití “nezkušené”, bakterie a dodají se do střevního traktu, bakteriální kmeny, které střevo osídlují (mikrobiom) budou bránit těmto novým, cizím bakteriím se ve střevě uchytit (zmíněná kolonizační rezistence 3). Pokud tedy daný přípravek, nebo probiotický kmen samotný nemá nějaký mechanismus, který by si s tímto uměl poradit, je relevantní položit si otázku, do jaké míry budou obsažené bakterie schopné se ve střevě uchytit, dále se rozmnožovat a vytvářet metabolity, které by následně mohly být pro organismus přínosné. A to bez ohledu na to, zda je obsah bakterií v probiotickém produktu ve stovkách tisíc nebo stovkách miliard, protože rezistence bude úměrná množství bakterií. 

Proto jde OM-X® zcela jinou cestou, a to cestou napodobení prostředí v trávicím traktu, trávicího procesu a bakteriálního soužití prostřednictvím dlouhé, tří až pětileté fermentace za použití 12 cíleně zvolených bakteriálních kmenů.

Jak se vyrábí OM-X® probiotika?

Nejprve se rozmělní směs vhodných, ekologicky pěstovaných rostlin, které neobsahují pesticidy a insekticidy ani umělá hnojiva. Tyto rostliny používané pro fermentaci se sklízejí, když jsou na vrcholu zralosti a do směsi se přidávají postupně v průběhu celého roku. Rozmělněná směs se následně nalije do kvasných kádí a pro zahájení procesu se do ní přidá výše uvedených 12 kmenů bakterií. Ty spolu žijí ve stejném prostředí, tráví a fermentují živiny po dobu 3 (OM-X® probiotika standard) až 5 let (OM-X® probiotika deluxe). Počet samotných bakterií klesá, ale zvyšuje se koncentrace metabolitů produkovaných bakteriemi.

omx probiotika Dr Ohhira

Výroba OM-X® probiotik je tak více podobná výrobě fermentovaných potravin než tradiční výrobě probiotik. Rozdíl spočívá především v délce fermentace, složení rostlinné směsi (14 cíleně zvolených rostlin - mořských řas, medicinálních hub, ovoce a zeleniny) a ve startovací kultuře dvanácti bakteriálních kmenů. Konečný produkt je také uzavřen do kapsle, která se rozpustí až ve střevním traktu. 
Zmíněných 12 kmenů probiotických bakterií je pečlivě vybráno a na začátku procesu je jich pro nastartování fermentace do rostlinné směsi přidáno obrovské množství (318 miliard na 1 g rostlinné směsi = tedy cca  184 miliard na množství, které je nakonec obsaženo v jedné kapsli OM-X® probiotik). Nicméně, zde přichází na řadu další důležitý aspekt, a to je délka fermentačního procesu. Doba fermentace je 3 roky u OM-X® probiotik standard a 5 let u OM-X® probiotik deluxe. Za tuto dobu se v produktu vytvoří miliardy nových bakterií, obmění se jich několik generací a všechny při svém životě produkujících cenné metabolity = postbiotika. Finální produkt tedy obsahuje kvalitní prebiotikum (v podobě rozmělněné, fermentované pasty, šetrné k trávicímu traktu), bohatou zásobu postbiotik (více než 500 laboratorně identifikovaných typů např. aminokyselin, enzymů, vitamínů, peptidů, mastných kyseliny s krátkým řetězcem a dalších..) a živé bakterie, o kterých si povíme více v následujících odstavcích. 

Napodobení trávicího procesu a bakteriálního soužití prostřednictvím fermentace

Celá myšlenka je zde tedy jiná. Začínáme s ohromným množství pečlivě zvolených bakteriálních kmenů přimíchaných do rostlinné směsi. Směs fermentuje, bakteriální kmeny se množí, přizpůsobují se sobě navzájem, vytváří metabolity (postbiotika) a také umírají a rodí se nové. Probíhá zde jakýsi evoluční proces, kde přežívají ty nejsilnější, nejodolnější, života a rozmnožování nejschopnější bakterie. Díky 3-5 letému evolučnímu procesu, napodobení bakteriálního soužití a přežití nejsilnějších (což je zcela zásadní proces 4) tak ve finálním produktu dostaneme bakterie jednak skutečně živé, ale také životaschopné a vycvičené k soužití s ostatními bakteriemi. 

napodobení trávicího procesu

Na konci fermentačního procesu tedy dostaneme nafermentovanou, natrávenou rostlinou směs = extrémně kvalitní, špičkový zdroj prebiotik, který je navíc šetrný k trávicímu traktu, snadno stravitelný (právě díky rozmělněné formě pasty a natrávení způsobeném fermentací). Krom toho díky 3 - 5 letému životu obrovského množství bakterií (318 miliard bakterií na gram a následné další a další generace) získáme mimořádně bohatý zdroj postbiotik (výrobce zatím ve směsi laboratorně identifikoval na 500 různých druhů těchto metabolitů). A postbiotika jsou dle všech současných vědeckých indicií jedním ze zásadních důvodů, proč jsou probiotické bakterie ve střevě vlastně prospěšné (nejde o ně samotné, ale o to, co ve střevě dělají a jaké látky při svém životě produkují - postbiotika).
A co se stalo s těmi 318 miliardami bakterií na gram směsi, tedy 184 miliard na kapsli? Prošly mnohageneračním evolučním procesem výběru a adaptace a zanechaly za sebou obrovské množství postbiotik (i samotné odumřelé bakterie jsou postbiotika) a nakonec se nám vytříbily do těch nejsilnějších, života a rozmnožování nejschopnějších bakterií ovšem v mnohem přiměřenějším a bezpečnějším množství cca 6.7 milionu na gram, tedy cca 3.35 milionu bakterií na kapsli (viz tabulka níže).

Výsledkem výše uvedené unikátní výroby a fermentačního procesu je bohatý probiotický doplněk stravy (navíc s neméně důležitým bohatým obsahem prebiotik a postbiotik) obsahující skutečně živé a životaschopné bakterie schopné uchycení v trávicím traktů a dalšího množení.

BIFIDOBAKTERIE
B.breve M-16V - 1x109
B.infantis M-63 - 1x109
B.longum BB536 - 1x1010
B.lactis Bl-04R - 1x1011
LAKTOBACILY
L.acidophilusLa-14® - 1x1011
L.brevis NBRC 3345 - 1x109
L.bulgaricus NBRC 13953 - 1x109
L.casei TO-A - 1x109
L.fermentum NBRC 3071 - 1x109
L.plantarum TO-A - 1x109
STREPTOKOKY
STREPTOCOCCUS thermophilus NBRC 13957 - 1x1011


CELKEM = 318 miliard bakterií/g
NA ZAČÁTKU VÝROBNÍHO PROCESU


VE FINÁLNÍM PRODUKTU
~6.7 x 106 CFU/g
=
~3.35 x 106 CFU/kapsle

 

Odlišná filozofie OM-X®

Dostáváme se tedy k jádru rozdílnosti OM-X® probioitik Dr. Ohhira®.

Možná právě ve skutečnosti, že se jedná o japonský produkt, můžeme hledat vysvětlení, proč je i celá filozofie a myšlenka jiná: Není rozhodující množství bakterií, tedy jejich kvantita (*přílišná kvantita nemusí být žádoucí ani bezpečná). Rozhodující je jejich životaschopnost, schopnost se množit, schopnost uchytit se v trávicím traktu, a také pestrost a specifický výběr bakteriálních kmenů. Rozhodující je kvalita.

*Velké množství bakterií může být naopak i kontraproduktivní a potenciálně ne zcela bezpečné. Protože v současné době není stále nikdo schopný říct, jak má vypadat zdravý mikrobiom a jaké bakteriální kmeny v jakém množství by měl obsahovat. Velké množství jednoho typu bakterií může naopak uškodit a způsobit mikrobiální nerovnováhu - dysbiózu). Více např. viz video od Dalibora Chytila na našem blogu. Nebo článek v National Library of Medicine "Postbiotics—A Step Beyond Pre- and Probiotics" pojednávající o vyšší bezpečnosti používání postbiotik oproti užívání vysokých dávek živých bakterií.

Jsou tedy běžně vyráběná probiotika neúčinná?

Cílem tohoto článku není tvrdit, že běžná probiotika nemohou být účinná. Naším záměrem je představit odlišný koncept OM-X® a zároveň narovnat mylnou představu, že větší počet bakterií znamená lepší probiotikum. Můžeme mít probiotikum s obsahem stovek miliard bakterií a nulovou účinností, ale také probiotikum s pouze stovkami tisíc bakterií, které bude mnohem kvalitnější (např. některé typy půdních probiotik). Zásadní tedy není počet bakterií, ale zvolené bakteriální kmeny, a to jakou mají v trávicím traktu funkci, jejich kombinace, to co ve střevě dělají. Roli dále hraje obsah prebiotik a jejich forma, způsob výroby a kapsulace, mechanismus transportu do střev a případně také přítomnost postbiotik a jejich složení.

Shrnutí - v čem jsou OM-X® probiotika Dr.OHHIRA® výjimečná?

OM-X® probiotika jsou ve skutečnosti komplexní probiotický přípravek založený na fermentovaných rostlinách a 12 cíleně zvolených bakteriálních kmenech. Komplexní proto, že kromě skutečně živých probiotických bakterií obsahují i prebiotika, tedy jakousi svou potravu, na které byly bakterie vypěstovány a kterými se živily a dále živí. Tím pádem se bakterie do trávicího traktu dostanou i společně se svou přirozenou potravou a mají tak ty nejlepší podmínky proto, aby se zde mohli uchytit a začít množit. Neméně důležité ovšem je, že díky 3letému fermentačnímu procesu jsou v kapsli spolu s bakteriemi samotnými a s prebiotickým médiem přítomna i postbiotika.

Všech 12 druhů bakterií, které Dr. Ohhira používá ve svých kapslích (B.breve, B.infantis, B.longum, B. lactis L.acidophilus, L.brevis, L.bulgaricus, L.casei, L.fermentum, L. helveticus, L.plantarum a S.thermophilus) byly roky pečlivě studovány a kombinovány na základě jejich účinků a na základě postbiotických látek, které svou činností produkují, a také bylo vzato v úvahu, že všechny tyto různé kmeny jsou se sebou navzájem kompatibilní.

Vzhledem k tomu, že všechny bakteriální kmeny spolu žily společně od začátku fermentačního procesu, místo toho aby byly smíchány dohromady až před enkapsulací, se tyto různé bakterie naučí navzájem koexistovat již PŘED dosažením střeva. Jako krmivo se používá unikátní směs ovoce, zeleniny, rostlin hub a řas. Skutečně živé, aktivní bakterie jsou naopak díky 3letému fermentačnímu procesu navíc evolučně zodolněné a jsou spolu s prebiotiky a postbiotiky uzavřené do patentovaných rostlinných kapslí (FUJI capsule) rozpouštějících se až ve střevě.

CHCI KOUPIT OM-X® PROBIOTIKA

 

ZDROJE:

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11161557/

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2879262/#S3title

3. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2021.609722/full

4. https://www.mdpi.com/2076-2607/11/1/95